Adresas: 
Dariaus ir Girėno g. 17, Panevėžys
Tel.: 45-526885

El. paštas: 
ld-taika@zebra.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.taika.aukstaitija.net

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Panevėžio m. sav.
Ugdymo programos ir metodikos
Įstaigą lanko vaikai nuo 1, 5 iki 6 metų. Grupės komplektuojamos iš atitinkamo amžiaus vaikų. Įstaigos pedagogai ypatingą dėmesį skiria vaikų sveikatos stiprinimui, meniniam ugdymui, kvalifikacijos kėlimui, nuolat dalyvauja miesto, šalies kvalifikaciniuose renginiuose, patys rengia kvalifikacijos kėlimo seminarus.   Įstaigoje vaikams ir tėveliams organizuojamos tradicinėmis tapusios Menų dienos bei savaitės, geroji patirtis perduodama miesto ir respublikos ugdymo įstaigoms. Kasmet įstaigos pedagogai ir vaikai dalyvauja respublikiniame projekte “Saugūs ir sveiki”.   Parengta ir įgyvendinama įstaigos vaikų sveikatinimo programa 2008-2013 m. “Noriu augti sveikas”. Priešmokyklinėse grupėse vykdoma tarptautinė socialinių įgūdžių programa “Zipio draugai”. Pedagogai dalyvauja respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos “Sveikatos želmenėliai” veikloje. Nuo 2005 metų įstaiga įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą,dalyvauja stiprinančių vaikų sveikatą mokyklų veikloje.   Lopšelis-darželis "Taika” teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams.